ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ   | САЙТЫН БҮТЭЦ   |   ХОЛБОО БАРИХ      ada   ada   ada


 ЛОГО ТАТАХ
                                          Smiley face  
Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жил - 2017


 Эрүүл мэндийн газрын удирдлагуудын иргэдтэй уулзах уулзалтын хуваарь Тамхины хор хөнөөл сэдэвт сургалт зохион байгууллаа Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Эрүүл мэнд яамны баг Эрүүл мэндийн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа Хэнтий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороонд гишүүн  элсүүлэхээр зарлаж байна. Эрүүл мэнд- ээлтэй орчин бүсийн өдөрлөг амжилттай зохион байгууллагдлаа. Эрүүл мэндийн байгууллагууд үндэсний хөтөлбөрийн хамрагдалт сумдаар 2017.12.01 байдлаар
    


11111111111111-page-002.jpg

  2018/10/03 01:22

IMG_1454-1.jpg

Хан хэнтий цогцолбор сургуулийн н...

2018/05/28 10:01
IMG_0013-1.jpg

2018 оны 5 сарын 22-23 нд ДЭМБ-ын Ази Номхон дал...

2018/05/28 01:40
2e124d4a-daf3-4fd9-928f-520fd09b935e.jpg

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны Й/256 дугаар тушаалаар эмнэлгийн...

2018/05/17 03:21
78971-1.jpg

2018/02/06 10:33

15164-1.jpg

Баянмөнх, Дархан, Дэлгэрхаан, Цэнхэрмандал, Өмнөдэлгэр, Гурванбаян, Батширээт...

2018/02/06 10:26


  
 
visitors today

visitors yesterday

visitors total

visitors online
   

   
 
 
 
 
     
                                                                                                                                                    

Хэнтий аймгийн Эрүүл мэндийн газар - 2016 он